Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
CDRL: strona spółki
11.06.2024, 15:09

CDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S.A. zwołanym na dzień 11 czerwca 2024 roku

CDRL S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2024 roku, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:
Marek Dworczak posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 27,70 % w ogólnej liczbie głosów oraz 49,97 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Tomasz Przybyła posiadający 1.248.915 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 2.497.830 głosów, stanowiących 27,70 % w ogólnej liczbie głosów oraz 49,97 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty