Trwa ładowanie...
bDJVGZEB

Notowania

I2DEV: strona spółki
29.06.2020, 16:29

I2D Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 29 czerwca 2020

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sprzeciwach zgłoszonych do uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJVGZFj