Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
18.05.2022, 14:05

I2D Złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rozwiązanie umowy o uczestnictwo w typie Emitent

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 9 kwietnia 2022 roku oraz nr 16/2022 z dnia 16 maja 2022 roku, Zarząd spółki pod firmą I2 DEVELOPMENT S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 16 maja 2022 roku, Spółka w dniu 17 maja 2022 roku wystąpiła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z wnioskiem o wycofanie, z dniem 27 maja 2022 roku, akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.
Jednocześnie, w dniu 18 maja 2022 roku, Spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z wnioskiem o rozwiązanie umowy o uczestnictwo w typie Emitent.

Inne komunikaty