Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
31.03.2022, 11:50

I2D Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Spółka i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2022 roku otrzymała:
1. zawiadomienie od Marcina Misztala, działającego w imieniu stron porozumienia tj. w imieniu własnym, Andrzeja Kowalskiego, Acico Investments Limited z siedzibą w Larnace oraz Galtoco Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Strony porozumienia”), o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 2. zawiadomienie od Marcina Misztala, działającego w imieniu własnym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 3. zawiadomienie od Marcina Misztala, działającego w imieniu i na rzecz ACICO INVESTMENTS LIMITED, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 4. zawiadomienie od Andrzeja Kowalskiego, działającego w imieniu własnym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; 5. zawiadomienie od Andrzeja Kowalskiego, działającego w imieniu i na rzecz GALTOCO INVESTMENTS LIMITED, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty