Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
8.04.2022, 15:48

I2D Złożenie wniosku o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Zarząd spółki pod firmą i2 Development S.A. („Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), niniejszym informuje iż, w dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2022 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Przedmiotowy wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki, tj. 9.700.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A i B wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: ISIN PLI2DVL00014.

Inne komunikaty