Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
8.04.2022, 15:30

I2D Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z § 19 ust 1. pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), i2 Development S.A. („Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2022 r. („Zgromadzenie”) odbywanym w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie.
Na Zgromadzeniu reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia w dniu w dniu dzisiejszym tj. 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B, 50-104 Wrocław ani też nie wniósł sprzeciwu co do poszczególnych spaw wprowadzonych do porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty