Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
16.05.2022, 13:56

I2D Powzięcie wiadomości o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd I2 DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2022 r. powziął informację o podjęciu przez KNF decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 27 maja 2022 r.
Niezwłocznie po doręczeniu Spółce decyzji KNF w przedmiotowej sprawie, Spółka złoży wniosek o wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dniem 27 maja 2022 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w związku z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z dniem 27 maja 2022 roku. Spółka zaprzestanie publikacji raportów okresowych.

Inne komunikaty