Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
I2DEV: strona spółki
25.05.2022, 10:34

I2D Wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2022 z dnia 9 kwietnia 2022 roku, nr 16/2022 z dnia 16 maja 2022 roku oraz nr 17/2022 z dnia 18 maja 2022 roku Zarząd spółki pod firmą I2 DEVELOPMENT S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2022 roku, powziął informację nt. wydania przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy") Uchwały Nr 474/2022 z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki („Uchwała”).

Inne komunikaty