Trwa ładowanie...
bDHHGesB

Notowania

I2DEV: strona spółki
13.08.2020, 17:32

I2D Uchwała Zarządu w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitent podjął uchwałę o dokonaniu całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą Zarządu Spółki z dnia 2 marca 2018 roku oraz uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 czerwca 2018 roku oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 7 czerwca 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00071” [dalej: Obligacje].
Całościowy, przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej powiększonej o premię za każde trzy pełne miesiące pozostałe do dnia wykupu wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji. Termin wykupu przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 29 września 2020 roku.

Inne komunikaty

bDHHGetj