Trwa ładowanie...

Notowania

CASPAR: strona spółki
6.10.2020, 14:14

CSR Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.

Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową
w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 r. składało się: W ramach asset management: -536 034 750,95 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych. Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 510 414 073,36 zł. W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych: - 96 649 593,14 zł netto w ramach 3 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO, - 870 845 751,72 netto w ramach zarządzania 5 funduszami zamkniętymi. Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 967 495 344, 86 zł. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 894 285 129,08 zł.

Inne komunikaty