Trwa ładowanie...
bDZLbLgB

Notowania

CDRL: strona spółki
23.03.2021, 22:04

CDL Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2020 r.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok.
Skonsolidowany raport roczny oraz jednostkowy raport roczny za 2020 roku będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2021 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pierwotnie deklarowanym dniem publikacji był dzień 26 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bDZLbLhj