Trwa ładowanie...
bEahHYAB

Notowania

CDRL: strona spółki
12.04.2021, 15:57

CDL Informacja o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przez trzy spółki zależne Emitenta

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał informację o podjęciu przez Zarządy spółek zależnych: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej przez te spółki działalności.
Spółki zależne zdecydowały o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, przewidzianego przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 przyjętej w ramach tzw. Tarczy 4.0. W tym celu spółki zależne zawrą z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu, a następnie złożą wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Po dokonaniu obwieszczenia Spółki przedstawią wierzycielom propozycje układowe oraz założenia dotyczące dalszego prowadzenia przez nie działalności. Podjęte przez Spółki zależne Emitenta decyzje o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego są wynikiem dokonanej analizy sytuacji i perspektyw ich działalności, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w tym w szczególności kolejnym, trwającym od 15 marca 2021 r., zamknięciem galerii handlowych, w których zlokalizowane są sklepy z odzieżą dla dzieci prowadzone przez te spółki, przedłużonym obecnie do dnia 18 kwietnia 2021 r. (tzw. IV lockdown). Brak możliwości uzyskiwania przychodów w tak długim okresie, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia stałych kosztów funkcjonowania, powoduje wyczerpywanie posiadanych przez te spółki zasobów finansowych, co w konsekwencji może doprowadzić w najbliższym czasie do powstania stanu niewypłacalności. Celem restrukturyzacji działalności tych spółek jest takie ułożenie zasad współpracy z wierzycielami, z których zdecydowaną większość stanowią podmioty wynajmujące lokale w obiektach wielkopowierzchniowych, aby możliwe było kontynuowanie rentownej działalności po zniesieniu ograniczeń w handlu prowadzonym w tych obiektach. Raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Emitent informował o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych wynikających z przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych, które były związane z pogarszającą się sytuacją finansową spółek zależnych. Jednocześnie, w ocenie Emitenta, obecnie nie zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przez inne spółki grupy kapitałowej.

Inne komunikaty

bEahHYBj