Trwa ładowanie...
bEiveUkB

Notowania

CDRL: strona spółki
23.04.2021, 15:24

CDL Informacja o otwarciu uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu przez trzy spółki zależne Emitenta

W dniu 23 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał informację o obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu przez spółki zależne: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. postępowań o zatwierdzenie układu prowadzonych w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego w formie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, przyjętej w ramach tzw. Tarczy 4.0.
Dzień obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowań o zatwierdzenie układu, który każda ze spółek zamierza zawrzeć z wierzycielami, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące. Dzień, według którego ustalone zostały listy wierzytelności (dzień układowy) wyznaczono na 21 kwietnia 2021 r. O przyczynach podjęcia przez spółki zależne decyzji o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Proponowane wierzycielom warunki układowe będą obejmować, między innymi odroczenie, umorzenie lub redukcję części płatności zobowiązań. Emitent zakłada, że przy braku kolejnych ograniczeń dla galerii handlowych, związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, zawarcie przez każdą ze spółek zależnych układu z wierzycielami, którymi w większości są wynajmujący lokale w obiektach wielkopowierzchniowych pozwoli im na wdrożenie nowego modelu biznesowego, umożliwiającego kontynuowanie dotychczasowej działalności po zniesieniu ograniczeń w handlu w tych obiektach, wprowadzonych związku z epidemią COVID-19.

Inne komunikaty

bEiveUlj