Trwa ładowanie...
bErzGzoB

Notowania

MRG Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Akcjonariusz”).
Treść zawiadomienia akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

bErzGzpj