Trwa ładowanie...
bEiRgDWZ

Notowania

REMAK: strona spółki
29.04.2021, 19:07

RMK Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Remak – Energomontaż S.A.

Zarząd spółki Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do przekazanych raportów bieżących nr 20/2021 i 22/2021, dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projektów uchwał i porządku obrad, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku, otrzymał zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, kandydatury Pana Grzegorza Janasa, na członka Rady Nadzorczej Emitenta, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dniu 5 maja 2021 roku.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Grzegorz Janas wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Emitenta. W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przedkłada zawiadomienie o zamiarze zgłoszenia kandydatury otrzymane od PTE PZU S.A., reprezentującego akcjonariusza, a także oświadczenie i życiorys kandydata.

Załączniki

Inne komunikaty

bEiRgDXH