Trwa ładowanie...
bErzmsRh

Notowania

CDRL: strona spółki
1.06.2021, 9:00

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 21 maja 2021 roku nabył 365 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 7665.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00603 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00403 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 24 maja 2021 roku nabył 33 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.30 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 702.90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00055 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00036% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 25 maja 2021 roku nabył 36 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 781.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00059 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00040% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 26 maja 2021 roku nabył 167 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3623.90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00276 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00184% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 27 maja 2021 roku nabył 167 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3623.90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00276 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00184% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 28 maja 2021 roku nabył 2 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 43.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00003 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00002% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 31 maja 2021 roku nabył 315 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 22.00 złote za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6930.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00520 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00348 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 21 do 31 maja 2021 wynosi 1085 akcji, które stanowią 0,01792 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,01198 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 31 maja 2021r. wynosi 40986 akcji, które stanowią 0.67695 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.45243 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 21 do 31 maja 2021r. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bErzmsRP