Trwa ładowanie...
bEicVddx

Notowania

SWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r. byli:
1) SW Holding Sp. z o.o., który dysponował 3.387.139 głosami, tj. 81,11% głosów na ZWZ oraz 32,89% ogółu głosów. 2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który dysponował 789.000 głosami, tj. 18,89% głosów na ZWZ oraz 7,66% ogółu głosów.

Inne komunikaty

bEicVdef