Trwa ładowanie...
bEBZtBcl
Notowania

MRG Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 9 czerwca 2021 r. o zawarciu w dniu 9 czerwca 2021 r. przez akcjonariuszy Spółki: WNG LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, "WAVENET" sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie i Mariusza Minasiewicza ("Strony Porozumienia") porozumienia stosownie do art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).
Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia Strony Porozumienia po zawarciu Porozumienia posiadają bezpośrednio 308.582.919 akcji Spółki, reprezentujących 75,0058% kapitału zakładowego Spółki oraz 75,0058% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełna treść otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEBZtBcT