Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 25 maja 2022 r.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Świebodzinie, w siedzibie Spółki przy ul. Sobieskiego 8. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty