Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
3.06.2022, 15:02

NWG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.06.2022

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 czerwca 2022 roku („ZWZ”):
JAKUBAS INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wykonywała prawo głosu z 18 378 738 akcji, dających prawo do 18 378 738 głosów, reprezentujących 50,51 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 40,84 % ogólnej liczby głosów. FIP 11 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wykonywał prawo głosu z 4 078 502 akcji, dających prawo do 4 078 502 głosów, reprezentujących 11,21 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 9,06 % ogólnej liczby głosów. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 4 045 610 akcji, dających prawo do 4 045 610 głosów, reprezentujących 11,12 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,99 % ogólnej liczby głosów. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - wykonywał prawo głosu z 3 600 000 akcji, dających prawo do 3 600 000 głosów, reprezentujących 9,89 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,00 % ogólnej liczby głosów. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - wykonywał prawo głosu z 3 248 000 akcji, dających prawo do 3 248 000 głosów, reprezentujących 8,93 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 7,22 % ogólnej liczby głosów. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 2 800 000 akcji, dających prawo do 2 800 000 głosów, reprezentujących 7,70 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 6,22 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty