Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Wznowienie ZWZ Hollywood S.A. po przerwie w dniu 22 lipca 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w dniu 7 lipca 2022 roku w sprawie przerwy w obradach w dniu 22 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 wznowione zostały obrady ZWZ.
ZWZ odstąpiło od podjęcia uchwały z punktu 13 porządku obrad. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty