Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
14.10.2022, 20:20

AGO Zawarcie porozumienia do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r., nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. oraz nr 32/2022 z 26 sierpnia 2022 r., informuje, iż w dniu 14 października 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. („Helios”) porozumienia („Porozumienie”) do umowy o kredyt rewolwingowy z 23 grudnia 2020 r. z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Santander") z gwarancją spłaty 80,0% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. Na mocy podpisanego Porozumienia postanowiono, że Helios będzie mógł korzystać z przedmiotowego kredytu rewolwingowego do kwoty 11 mln PLN, przy czym warunkiem wypłaty kwot ponad kwotę wykorzystania kredytu na dzień 14 października 2022 r. będzie udzielenie przez Spółkę poręczenia za zobowiązania Helios objęte dyspozycją wypłaty. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego ponad kwotę 11 mln zł wymagać będzie odrębnej decyzji Santander.
Pozostałe postanowienia umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 23 grudnia 2020 r. pozostają bez zmian.

Inne komunikaty