Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
3.11.2022, 18:52

RMK Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), przekazuje do wiadomości odpowiedzi udzielone w dniu 3 listopada 2022 roku, na pytania akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, zadane w oparciu o wniosek przekazany Spółce dnia 21 października 2022 roku, na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.:
1.Pytanie nr „1/”: „Czy Spółka jest spółką nieruchomościową wg. Art. 4a pkt. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?” Odpowiedź: Spółka nie jest spółką nieruchomościową w rozumieniu Art. 4a pkt. 35 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2.Pytanie nr „2/”: „Czy Spółka jest właścicielem spółek nieruchomościowych ?” Odpowiedź: Spółka nie jest właścicielem spółek nieruchomościowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty