Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
22.11.2022, 19:09

RMK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", „Spółka”), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 20 grudnia 2022 roku, na godz. 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty