Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
28.11.2022, 18:24

RMK Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2022 roku, członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Stanisław Kalarus, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja nie zawiera przyczyn jej złożenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty