Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
REMAK: strona spółki
20.12.2022, 17:09

RMK Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 r.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent"), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 20 grudnia 2022 roku.
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełnomocnik akcjonariusza OFE PZU "Złota Jesień" zgłosił sprzeciw do protokołu, odnośnie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, oznaczonej numerem 02. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) i 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty