Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

SWG Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 roku przez SECO/WARWICK S.A.

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie”), informuje, że raporty okresowe w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raporty kwartalne:  skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - w dniu 16.05.2023 r.  skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - w dniu 14.11.2023 r. Raport półroczny:  skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. - w dniu 08.09.2023 r. Jednocześnie zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki. Raporty roczne:  jednostkowy raport roczny za rok 2022 r. - w dniu 27.04.2023 r.  skonsolidowany raport roczny za rok 2022 r. - w dniu 27.04.2023 r. Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje również, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia odstępuje się od publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku.

Inne komunikaty