Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
24.01.2023, 14:42

RMK Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie"), podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023:
I.RAPORTY KWARTALNE Raport za IV kwartał 2022 roku - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia - nie ma obowiązku przekazywania raportu za IV kwartał; Raport za I kwartał 2023 roku – 28 kwietnia 2023 roku; Raport za II kwartał 2023 roku - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia - nie ma obowiązku przekazywania raportu za II kwartał; Raport za III kwartał 2023 roku – 31 października 2023 roku; II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2023 roku – 18 sierpnia 2023 roku; III. RAPORT ROCZNY za 2022 roku – 3 marca 2023 roku.

Inne komunikaty