Trwa ładowanie...
Notowania
RAFAKO: strona spółki
8.03.2023, 18:13

RFK Otwarcie postępowania o zmianę układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 10/2023 z dnia 9 lutego 2023 roku informującego m. in. o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o zamiarze złożenia wniosku o zmianę układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, przyjętego w dniu 10 grudnia 2020 roku, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 13 stycznia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20 („Układ”), jak również (ii) numer 11/2023 z dnia 10 lutego 2023 roku informującego o złożeniu w dniu 10 lutego 2023 przez Emitenta w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydziale Gospodarczym wniosku o otwarcie postępowania o zmianę Układu oraz o zmianę Układu („Wniosek”), podaje do wiadomości publicznej, że na skutek rozpoznania Wniosku, postanowieniem z dnia 8 marca 2023 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy postanowił:
1. otworzyć postępowanie o zmianę Układu; 2. wyznaczyć nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić Krzysztof Gołąb.

Inne komunikaty