Trwa ładowanie...
Notowania
REMAK: strona spółki
14.03.2023, 13:40

RMK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.

Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2023 roku, na godz. 9:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z treścią projektów uchwał oraz dokumentem, w postaci pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2022.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
RMK Zakup prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków.
14,30
-5,59
2023-03-14
RMK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. wraz z projektami uchwał.
14,30
-5,59
2023-02-28
RMK Wstępne wyniki finansowe za 2022 rok.
13,25
0,00
2023-02-10
RMK Zawarcie Umowy.
12,40
-0,81
2023-01-24
RMK Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
12,90
+0,39
2023-01-09
RMK Otrzymanie powiadomienia o zmianie stanu posiadania.
12,80
0,00
2022-12-22
RMK Zawarcie umowy.
12,45
-0,40
2022-12-22
RMK Zawarcie umowy.
12,45
+3,61
2022-12-22
RMK Zawarcie umowy.
12,45
-3,21
2022-12-20
RMK Wykaz akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 grudnia 2022 r., lista powyżej 5%.
12,60
-1,59