Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
27.12.2023, 17:32

STX Zniesienie preferencyjnej stawki opłaty dla płatności automatycznych: A4Go, Telepass i videotollingu na autostradzie A4 Katowice-Kraków

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Emitent) informuje, że 27 grudnia 2023 roku spółka zależna Emitenta, tj. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: SAM S.A.), podjęła decyzję o zniesieniu z dniem 16 stycznia 2024 roku preferencyjnej stawki opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice-Kraków (dalej: Autostrada) pojazdami kategorii 1 (innymi niż motocykle), promującej od 1 stycznia 2020 r. wykorzystanie płatności automatycznych (A4Go, Telepass i videotolling). Obecnie ww. preferencyjna stawka opłaty wynosi 13 PLN.
Od 16 stycznia 2024 roku stawka opłaty za przejazd Autostradą dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle), pobieranej na każdym placu poboru opłat (tj. w Mysłowicach i w Balicach) wyniesie 15 PLN niezależnie od sposobu jej uiszczania. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty