Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
28.12.2023, 17:07

ING Informacja o dodatkowych kosztach w IV kwartale 2023 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że w związku z decyzjami podjętymi w dniu 28 grudnia 2023 roku wynik finansowy Banku w IV kwartale 2023 będzie obciążony dodatkowymi istotnymi kosztami z tytułu:
• zmiany szacunków dotyczących kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych w wysokości 105,1 mln zł. Dodatkowe koszty wynikają z okresowej weryfikacji głównych założeń kalkulacji z uwzględnieniem prognozowanej liczby nowych spraw spornych oraz aktualizacji innych parametrów modelu; • utworzenia rezerwy restrukturyzacyjnej na lata 2024-2026, co spowoduje zwiększenie kosztów działania Banku o 86,1 mln zł. Planowane redukcje zatrudnienia w liczbie około 1 450 etatów wynikają z kontynuacji wieloletniego projektu ewolucji struktury organizacyjnej Banku, w tym przede wszystkim dalszej optymalizacji liczby placówek i rozwoju kanałów cyfrowych w segmencie detalicznym, przebudowy struktury organizacyjnej i procesów w segmencie korporacyjnym oraz optymalizacji i automatyzacji procesów w jednostkach wsparcia obszarów biznesowych Banku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty