Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
30.01.2024, 10:29

STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Załączniki

Inne komunikaty