Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ING Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2023 roku, które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że załączone wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2023 roku mają charakter wstępny i szacunkowy. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz raporcie rocznym Banku za rok kończący się 31 grudnia 2023 roku, które zostaną opublikowane 8 marca 2024 roku, jak podano w raporcie bieżącym nr 29/2023 z 13 grudnia 2023 roku. Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.ing.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Załączniki

Inne komunikaty