Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ING Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 oraz z kapitału rezerwowego.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 75% zysku jednostkowego Banku za 2023 rok oraz kwoty 1.008,3 mln złotych z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.
Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2023. Niemniej jednak, Bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF na 2024 rok potwierdzającego możliwość wypłaty takiej dywidendy. Możliwość wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy została potwierdzona przez KNF, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 27/2023 z 1 grudnia 2023 roku. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową i kapitałową Banku, jak i jego plany rozwoju. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty