Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
6.03.2024, 15:52

ING Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji wypłaty dywidendy.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Zarząd”) informuje, że 6 marca 2024 roku podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 3 330 560 000,00 PLN z zysku wypracowanego przez Bank w roku 2023, co stanowi 75% jednostkowego i skonsolidowanego zysku ING Banku Śląskiego S.A. za rok 2023, oraz kwoty 1 008 275 000,00 PLN z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy z zysku za 2023 rok oraz z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy wynosi 4 338 835 000,00 PLN. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 33,35 PLN brutto.
Wysokość proponowanej dywidendy jest również zgodna z wcześniejszą intencją Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 oraz z kapitału rezerwowego, która została przedstawiona w opublikowanym przez Bank raporcie bieżącym nr 2/2024 z 1 lutego 2024 roku. Jednocześnie Zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 17 kwietnia 2024 roku, a terminu wypłaty na dzień 6 maja 2024 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty