Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
8.03.2024, 14:50

ING Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z ubiegania się o wybór do następnej kadencji Rady.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2024 roku do Banku wpłynęło pismo Pana Aleksandra Galosa, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A., dotyczące rezygnacji z ubiegania się o wybór do składu Rady następnej kadencji.
Decyzja o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję podyktowana jest niemożnością spełnienia przez Pana Aleksandra Galosa w całym okresie kolejnej pełnej kadencji kryteriów niezależności, ze względu na długoletnie zasiadanie w Radzie Nadzorczej Banku. Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty