Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INGBSK: strona spółki
20.03.2024, 11:22

ING Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2023 z 13 grudnia 2023 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku zostanie przekazany 6 maja 2024 roku, a nie 7 maja 2024 roku jak pierwotnie planowano.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Inne komunikaty