Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2022-07-01
DOMDEV
DOM Wygaśnięcie przedwstępnej umowy warunkowej sprzedaży 100% udziałów w RSKK Sp. z o.o.
97,50
+0,62
2022-06-30
DOMDEV
DOM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
98,90
-1,42
2022-06-30
DOMDEV
DOM Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
98,90
-0,61
2022-06-30
DOMDEV
DOM Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.
98,90
-0,61
2022-06-30
DOMDEV
DOM Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
98,90
-0,61
2022-06-30
DOMDEV
DOM Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
98,90
-0,91
2022-06-28
DOMDEV
DOM Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.
98,30
+0,61
2022-06-09
DOMDEV
DOM Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AE i AF
97,40
-2,57
2022-06-08
DOMDEV
DOM Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AE i AF
99,00
-0,91
2022-06-03
DOMDEV
DOM Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AE oraz serii AF
100,60
0,00
2022-05-30
DOMDEV
DOM Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał
100,60
0,00
2022-05-30
DOMDEV
DOM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
100,60
0,00
2022-05-27
DOMDEV
DOM Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
100,00
+0,40
2022-05-23
DOMDEV
DOM Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
96,70
-0,62
2022-05-23
DOMDEV
DOM QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
96,70
0,00
2022-05-16
DOMDEV
DOM Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
86,80
+1,15
2022-04-04
DOMDEV
DOM Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w I kwartale 2022 roku
97,70
+1,54
2022-03-30
DOMDEV
DOM Nabycie akcji Sento S.A.
99,70
+0,10
2022-03-18
DOMDEV
DOM Przekazanie korekty raportu rocznego Dom Development S.A. za rok 2021
101,40
0,00
2022-03-08
DOMDEV
DOM Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Dom Development S.A.
100,80
-3,27
  • Poprzednia strona
  • z 50
  • Następna strona