Trwa ładowanie...
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2023-09-21
RAFAKO
RFK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,03
0,00
2023-09-20
RAFAKO
RFK Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.
1,05
0,00
2023-09-20
RAFAKO
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,08
-2,41
2023-09-15
RAFAKO
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 15 września 2023 roku.
1,13
-3,19
2023-09-15
RAFAKO
RFK Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 15 września 2023 roku.
1,13
-3,19
2023-09-14
RAFAKO
RFK Aktualizacja informacji dotyczących procesu inwestorskiego Emitenta.
1,13
0,00
2023-09-11
RAFAKO
RFK Zawarcie ugody przez Emitenta z UAB VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ.
1,08
+8,33
2023-09-06
RAFAKO
RFK Delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
1,10
-0,91
2023-08-25
RAFAKO
RFK Zawarcie wstępnej umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
1,05
-0,57
2023-08-25
RAFAKO
RFK Określenie liczby członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. oraz powołanie członka Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.
1,05
-0,57
2023-08-25
RAFAKO
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku.
1,05
-0,57
2023-08-25
RAFAKO
RFK Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach i treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku do momentu ogłoszenia tej przerwy.
1,05
-0,57
2023-08-24
RAFAKO
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,05
0,00
2023-07-28
RAFAKO
RFK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 25 sierpnia 2023 roku.
1,19
+2,35
2023-07-27
RAFAKO
RFK Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
1,21
-1,82
2023-07-26
RAFAKO
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 26 lipca 2023 roku.
1,24
-2,42
2023-07-26
RAFAKO
RFK Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 lipca 2023 roku.
1,24
-2,42
2023-07-25
RAFAKO
RFK Otrzymanie oraz przyjęcie oferty dotyczącej objęcia akcji Emitenta oraz nabycia akcji Emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji.
1,24
0,00
2023-07-05
RAFAKO
RFK Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 5 lipca 2023 roku.
1,15
-1,04
2023-07-05
RAFAKO
RFK Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 5 lipca 2023 roku.
1,15
-1,04
  • Poprzednia strona
  • z 86
  • Następna strona