Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-06-24
TRANSPOL
TRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
3,57
-2,80
2024-06-24
TRANSPOL
TRN Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2024 r.
3,57
-2,80
2024-06-24
TRANSPOL
TRN Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
3,57
-2,80
2024-05-29
TRANSPOL
TRN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2024 roku
3,50
0,00
2024-05-29
TRANSPOL
TRN Uchwała Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023
3,78
-2,65
2024-05-27
TRANSPOL
TRN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,98
0,00
2024-04-24
TRANSPOL
TRN SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
3,58
0,00
2024-04-24
TRANSPOL
TRN RR /2023: formularz dla raportów rocznych
3,58
0,00
2024-01-29
TRANSPOL
TRN Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
3,60
+0,56
2023-11-28
TRANSPOL
TRN QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,72
+2,15
2023-10-31
TRANSPOL
TRN Nabycie 100% udziałów belgijskiej spółki Geerts BV
3,66
-1,09
2023-09-28
TRANSPOL
TRN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,66
+2,19
2023-07-31
TRANSPOL
TRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
3,34
+16,77
2023-07-28
TRANSPOL
TRN Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po wznowieniu obrad w dniu 28 lipca 2023 r.
3,34
0,00
2023-07-28
TRANSPOL
TRN Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
3,34
0,00
2023-07-27
TRANSPOL
TRN Uzupełnienie dokumentacji będącej przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3,34
0,00
2023-07-27
TRANSPOL
TRN SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
3,34
0,00
2023-07-27
TRANSPOL
TRN RR /2022: formularz dla raportów rocznych
3,34
0,00
2023-07-27
TRANSPOL
TRN Informacja o dokonanej korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2022 oraz Jednostkowego Raportu Rocznego za 2022.
3,34
0,00
2023-06-30
TRANSPOL
TRN Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. oraz treść podjętych uchwał
3,34
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona