Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Spółki GPW

DataSpółkaTytułKursZmiana
2024-06-12
UNIMOT
UNT Zgłoszenie przez uprawnionych akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej Unimot S.A. oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
132,00
-0,45
2024-06-12
UNIMOT
UNT Rezygnacje członków Rady Nadzorczej
132,00
-0,45
2024-05-28
UNIMOT
UNT QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
131,40
+1,98
2024-05-22
UNIMOT
UNT Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy na przeładunek i magazynowanie gazu LPG ze spółką logistyczną z siedzibą w Niemczech
133,20
-0,75
2024-05-20
UNIMOT
UNT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r.
130,40
-0,46
2024-05-10
UNIMOT
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2024 r.
133,40
0,00
2024-04-24
UNIMOT
UNT Przyjęcie Strategii Grupy UNIMOT na lata 2024-2028
131,40
0,00
2024-04-24
UNIMOT
UNT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
131,40
0,00
2024-04-24
UNIMOT
UNT RR /2023: formularz dla raportów rocznych
131,40
0,00
2024-04-23
UNIMOT
UNT Rekomendacja w sprawie podziału zysku za 2023 rok
131,40
0,00
2024-04-23
UNIMOT
UNT Uzupełnienie informacji o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji LOTOS Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale sp. z o.o.)
134,20
-2,09
2024-04-19
UNIMOT
UNT Informacja o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji LOTOS Terminale S.A. (obecnie: UNIMOT Terminale sp. z o.o.) oraz dostosowanie wstępnych szacunkowych wybranych danych finansowych za IV kwartał 2023 r.
136,00
0,00
2024-04-05
UNIMOT
UNT Wydłużenie terminu publikacji informacji o ostatecznym rozliczeniu transakcji nabycia akcji Lotos Terminale S.A. (obecnie: Unimot Terminale Sp. z o.o.)
134,40
+2,98
2024-02-09
UNIMOT
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał 2023 r.
138,00
0,00
2024-01-31
UNIMOT
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
125,40
+1,28
2024-01-10
UNIMOT
UNT Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania głosów na walnym zgromadzeniu UNIMOT S.A. przez Fundację Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna wraz z podmiotem dominującym i podmiotami powiązanymi oraz o pośrednim nabyciu akcji przez Zbigniewa Juroszka
129,00
0,00
2024-01-05
UNIMOT
UNT Zakup czterech dodatkowych lokomotyw przez spółkę zależną Olavion sp. z o.o. w ramach wykonania prawa opcji
127,60
-2,51
2023-11-22
UNIMOT
UNT QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
105,00
0,00
2023-11-22
UNIMOT
UNT Powołanie nowych członków Zarządu
105,00
0,00
2023-11-09
UNIMOT
UNT Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 r.
99,90
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 22
  • Następna strona