Notowania

rynek spożywczy
12.09.2019 11:44

KOWR: Eksport towarów rolno-spoż. wzrósł o 8% r/r do 15,4 mld euro w I półr.

Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych wzrosła o 8% r/r do 15,4 mld euro w I poł. br., wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Od początku 2019 r. kontynuowana jest wzrostowa tendencja w eksporcie towarów rolno-spożywczych z Polski. Wartość eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wyniosła15,4 mld euro i była o ponad 8% większa niż rok wcześniej. Jednocześnie import ukształtował się na poziomie 10,4 mld euro, o około 5% wyższym. W rezultacie dodatnie saldo wymiany zwiększyło się o około 17%, do 5 mld euro" - czytamy w raporcie.

Główną pozycję w strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych zajmuje żywiec, mięso i jego przetwory. Ta grupa asortymentowa w pierwszym półroczu 2019 r. stanowiła 20% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, tj. 3,2 mld euro, o 0,5% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. Dominującą pozycję w wywozie tej grupy asortymentowej zajmowało mięso czerwone wraz z przetworami (59% udziału w wartości), podano również.

Ważną pozycję w strukturze towarowej eksportu rolno-spożywczego zajmowały także tytoń i wyroby tytoniowe (2 mld euro, tj. o 26% więcej niż w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.) oraz ziarno zbóż i przetwory zbożowo-mączne (1,7 mld euro, o 4% więcej). Kolejne miejsce zajmowały produkty mleczne z 8-proc. udziałem w wartości eksportu (1,2 mld euro, o 2,5% więcej). Znaczący udział w przychodach z eksportu generowała także sprzedaż zagraniczna cukru i wyrobów cukierniczych oraz ryb i ich przetworów (po 1,1 mld euro, odpowiednio o 19% i 8% więcej), jak również warzyw łącznie z przetworami (0,8 mld euro, o 6% więcej) i owoców łącznie z przetworami (0,7 mld euro, o 4,5% mniej).

"Głównym partnerem handlowym Polski pozostaje Unia Europejska. W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. dostawy do krajów UE stanowiły około 82% przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych (12,6 mld euro). Najważniejszym partnerem handlowym Polski były Niemcy. Eksport do tego kraju wyniósł 3,5 mld euro i był o 7% większy niż w pierwszym półroczu 2018 r. Ważnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także: Wielka Brytania (1 374 mln euro), Holandia (1 111 mln euro), Włochy (868 mln euro), Francja (847 mln EUR) oraz Czechy (732 mln euro)" - czytamy dalej.

W pierwszym półroczu 2019 r. do krajów pozaunijnych wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 2,8 mld euro wobec 2,5 mld euro rok wcześniej. Eksport do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtował się na poziomie 751 mln euro, o 15% wyższym niż w okresie styczeń - czerwiec 2018 r. Na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 274 mln euro, do Federacji Rosyjskiej - 268 mln euro, a na Białoruś - 141 mln euro. Eksport do pozostałych krajów (spoza UE i WNP) wyniósł 2,1 mld euro i był o 15% większy niż przed rokiem. Znaczącymi odbiorcami spośród tej grupy państw były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 301 mln euro, Izrael (126 mln euro), Arabia Saudyjska (123 mln euro) i Norwegia (94 mln euro), wskazano w materiale.

"Wartość polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. wyniosła 10,4 mld euro wobec 10 mld euro w tym samym okresie 2018 r. (wzrost o 5%). Tak jak w przypadku eksportu, najważniejszym partnerem Polski w imporcie towarów rolno-spożywczych jest UE. W pierwszym półroczu 2019 r. z Unii Europejskiej do Polski zaimportowano produkty rolno-spożywcze o łącznej wartości 8,5 mld euro (wobec 8,2 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.). W ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski udział państw członkowskich UE wyniósł 81% wobec 82% w pierwszym półroczu 2018 r. Importowane do Polski artykuły rolno-spożywcze przywożone są głównie z Niemiec. Ich wartość w analizowanym okresie 2019 r. wyniosła 2,4 mld euro, o 2% więcej niż rok wcześniej. Udział Niemiec w wartości całego polskiego importu rolno-spożywczego wyniósł 23%. Znaczący udział w imporcie (12%) miała również Holandia (1,3 mld euro). Na dalszych pozycjach pod względem udziału w wartości importu (po około 4-6%)
znajdowały się: Hiszpania, Belgia (po 0,6 mld euro), Dania (0,5 mld euro) oraz Francja, Włochy i Szwecja (po 0,4 mld euro)" - czytamy dalej.

Produktami rolno-spożywczymi, które generowały największe wydatki na import w pierwszym półroczu 2019 r., były: żywiec, mięso i przetwory (1,2 mld euro), ryby i przetwory (1,1 mld euro), owoce i przetwory (1 mld euro), ziarno zbóż i przetwory (0,8 mld euro), warzywa i przetwory (0,7 mld euro), kawa, herbata i kakao oraz nasiona roślin oleistych i tłuszcze roślinne (po 0,6 mld euro). W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. łączne wydatki poniesione na import wymienionych produktów stanowiły 58% wartości przywozu towarów rolno-spożywczych, podsumowano.

Tagi: rynek spożywczy, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz