Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

PKN Orlen i Elektrobudowa zawarły dwa porozumienia dot. instalacji Metatezy

0
Podziel się:

Elektrobudowa oraz PKN Orlen zawarły dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy poddania wszystkich sporów wynikających z realizacji instalacji Metatezy rozstrzygnięciu sądowi polubownemu. W drugim strony postanowiły o zwolnieniu na rzecz Elektrobudowy części uprzednio zatrzymanej kwoty przez PKN Orlen w wysokości 14,6 mln zł oraz 2,9 mln euro, podała Elektrobudowa.

PKN Orlen i Elektrobudowa zawarły dwa porozumienia dot. instalacji Metatezy
bEEmZtUB

Zapis na sąd polubowny poddaje spory i roszczenia powstałe w związku z realizacją umowy z 1 sierpnia 2016 r. o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie "pod klucz" instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Miejscem arbitrażu będzie Warszawa, podano.

Zgodnie z treścią porozumienia, intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie szybkim czasie bez szkody dla jakości tego rozstrzygnięcia. Zamiarem PKN Orlen oraz Elektrobudowy jest zamknięcie wszystkich sporów w postępowaniu arbitrażowym, w tym związanych z naliczonymi przez PKN Orlen karami umownymi.

"Rozliczenie kontraktu w formie arbitrażu to bardzo dobre rozwiązanie, korzystne dla obu stron. Postępowanie w sądzie arbitrażowym jest zdecydowanie krótsze niż w sądach powszechnych. Strony wyrażają wolę współpracy celem przeprowadzenia całego postępowania już w perspektywie roku, gdy tymczasem w sądach powszechnych podobne sprawy toczą się zazwyczaj kilka lat. Intencją Elektrobudowy, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, jest doprowadzenie do całościowego i polubownego rozstrzygnięcia" - powiedział prezes Elektrobudowy Jacek Podgórski, cytowany w komunikacie.

bEEmZtUD

"W biznesie warto prowadzić dialog i szukać optymalnych rozwiązań, które mogą procentować w przyszłości. Zawarte porozumienie to szansa na szybsze sfinalizowanie rozliczeń pomiędzy obu spółkami, w efekcie powinno pozytywnie przełożyć się na działalność biznesową, w tym wyniki finansowe" - podkreślił członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki.

Elektrobudowa przewiduje, że rozstrzygnięcie przed Sądem Arbitrażowym nastąpi w ciągu roku od wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

"PKN Orlen oraz Elektrobudowa zawarły porozumienie w sprawie zwolnienia zatrzymanej części wynagrodzenia z umowy dotyczącej instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen w Płocku. Porozumienie przewiduje zwolnienie zatrzymanej części wynagrodzenia w wysokości ok 14,63 mln zł oraz 2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni roboczych po przedłożeniu przez spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała część kwoty objętej porozumieniem będzie, w dalszej kolejności, wypłacana częściowo, każdorazowo po przedstawieniu przez Elektrobudowę wskazanych w porozumieniu dokumentów rozliczeń związanych z realizacją kontraktu" - wskazano również.

Zawarcie porozumienia z PKN Orlen o zwolnieniu zatrzymanej części wynagrodzenia stanowi jeden z istotnych elementów negocjowanej obecnie przez Elektrobudowę z instytucjami finansującymi docelowej umowy ws. restrukturyzacji finansowania. Dla stron z kolei oba porozumienia mają istotne znaczenie w świetle dotychczasowej oraz przyszłej współpracy, podsumowano.

bEEmZtUJ

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

bEEmZtVe
budownictwo
nieruchomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)