Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

8
Podziel się:

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa S.A. o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną sztukę, podał koncern. 

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Energi po 7 zł/szt., zapisy ruszą 31 I

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem została ustalona na 31 stycznia 2020 r., a data zakończenia przyjmowania zapisów na 9 kwietnia 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia zarówno akcji zdematerializowanych, jak i niezdematerializowanych to 15 kwietnia, a dzień rozliczenia transakcji - 20 kwietnia 2020 r.

"Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza w wyniku wezwania osiągnąć do 100% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA, co odpowiada 414 067 114 akcjom, w tym:

a. 269 139 114 akcji zdematerializowanych, gdzie 1 akcja zdematerializowana daje prawo do 1 głosu na WZA, uprawniających łącznie do 269 139 114 głosów na WZA,

b. 144 928 000 akcji niezdematerializowanych, gdzie jedna akcja niezdematerializowana daje prawo do 2 głosów na WZA, uprawniających łącznie do 289 856 000 głosów na WZA, które, uprawniają łącznie do wykonywania 558 995 114 głosów na WZA, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na WZA oraz reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w treści wezwania.

"Spółka jest jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu. Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję" - czytamy także.

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkami: uzyskania przez spółkę bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej (lub innego właściwego organu antymonopolowego) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Energą; podjęcia przez WZA uchwały w przedmiocie zmiany statutu Energi; podjęcia przez radę nadzorczą Energi uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu; złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż łącznie co najmniej na liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów oraz zawarcia przez Energę z PKN Orlen umowy na przeprowadzenie badania Energi.

W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu, rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 9 kwietnia 2020 roku, podano także.

W dokumencie podano, że wzywający traktuje tę transakcję jako inwestycję strategiczną i długoterminową.

"Zamiarem wzywającego jest stworzenie zintegrowanego koncernu typu multi-utility, powstałego w wyniku połączenia działalności wzywającego oraz spółki, zdolnego do efektywniejszego działania na coraz bardziej konkurencyjnym rynku paliwowym i energetycznym, przy jednoczesnym zwiększeniu odporności połączonego biznesu na ryzyka i wahania rynkowe" - czytamy.

Wskazano także, że globalne trendy i wyzwania związane m.in. z rosnącą presją regulacyjną w zakresie polityki proklimatycznej, rozwojem paliw alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, digitalizacją produkcji, czy też rosnącymi oczekiwaniami i świadomością klientów wymuszają na spółkach z branży paliwowej i energetycznej poszukiwania najbardziej efektywnych kierunków rozwoju. Znajduje to odzwierciedlenie w strategiach światowych koncernów dążących do wzmocnienia się poprzez integrację aktywów w celu osiągnięcia maksymalnych synergii i umożliwienia rozwoju nowych kierunków biznesowych. Również polskie przedsiębiorstwa z branży stoją przez wyznaniami i ryzykami wynikającymi z globalnych trendów.

"Wzywający w działaniach związanych z integracją grupy kapitałowej wzywającego z grupą kapitałową spółki uwzględni wynik wezwania (liczbę akcji objętych zapisami w wezwaniu) i w zależności od uzyskanej wielkości udziału w kapitale zakładowym spółki dokona właściwych działań integracyjnych, nie wyłączając - w razie nabycia ponad 95% akcji (liczonych w wielkości udziału w kapitale jak i w ogólnej liczbie głosów) - przeprowadzenia procesu wykupu przymusowego w celu osiągnięcia pełnej kontroli kapitałowej nad spółką" - czytamy dalej.

PKN Orlen zamierza "wytworzyć właściwe synergie operacyjne, dla osiągnięcia efektów w postaci zwiększenia zdolności działania na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach rafineryjno-petrochemicznym i energetycznym".

"Zintegrowany koncern, również dzięki wzajemnej wymianie kompetencji obu grup, umożliwi skoordynowanie i realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój odnawialnych źródeł energii czy digitalizacja produkcji, pozwalających na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek. Wzywający zakłada, że ze względu na specyfikę działalności obu grup kapitałowych, są możliwe do uzyskania korzyści wynikające z integracji, w postaci synergii operacyjnych i kosztowych, m.in. w zakresie zwiększenia siły zakupowej, optymalizacji i zwiększenia efektywności procesów wytwórczych, optymalizacji wydatków związanych z projektami inwestycyjnymi oraz podniesienia efektywności działań w zakresie badań i rozwoju" - podkreślono.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

energetyka
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(8)
Zawiedziony
3 lata temu
...orkiestra nadal gra, okręty nabiera wody. Brak mi słów. Kolejny raz polskie spółki żąglują nieodpowiedzialnie strategicznymi decyzjami. Wartość wszystkich spółek skanu państwa spada. Czemu nikt nie nagłaśnia takiej niegospodarności???
Domi
4 lata temu
Pisowskie spółki przestałem tam tankować od kiedy nie da się tam kupić rzetelnej gazety a hod dogi niech se wsadzą masakra
Darek
4 lata temu
I tak się robi interesy. Skarb Państwa sprzedał w 2013 roku akcje po 17 zł i po 7 latach chce odkupić po 7 zł.
Lolas
4 lata temu
7 zł to tanio jak barszcz. Należałoby zapłacić ok. 9-10 zł za pakiet kontrolny.
ghhghh
4 lata temu
rząd potrzebuje kasy to trzeba coś sprzedać