Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
06.03.2020 18:15

Przegląd informacji ze spółek

ING Bank Śląski odnotował 1 658,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Torpol jest przekonany, że 2020 r. przyniesie "jeszcze większą satysfakcję i wyniki" niż 2019, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Aktualnie posiadany portfel zamówień ma wartość 3,09 mld zł netto.

Amica miała 3 023,31 mln zł skonsolidowanych przychodów (+3% r/r), 166,14 mln zł zysku operacyjnego (+9%) oraz 144,7 mln zł zysku brutto (+6%) w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2020 r. przez Monnari Trade wyniosły ok. 20 mln zł i były wyższe o 10,5% r/r, podała spółka.

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) z grupy kapitałowej Tauron, otrzymała informację od Rafako, na temat oddania bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie w szacowanym terminie do 31 lipca 2020 r., podał Tauron.

Torpol miał 1 604,4 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 75,4 mln zł zysku ze sprzedaży brutto i 29,1 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Rok wcześniej wyniki wyniosły odpowiednio: 1 525,7 mln zł, 83,1 mln zł i 19,2 mln zł.

Rada nadzorcza Brastera odwołała Adama Szczepanika z funkcji prezesa, powierzając mu jednocześnie funkcję członka zarządu. Jednocześnie rada powołała Dariusza Karolaka na funkcję prezesa zarządu z chwilą złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji członka rady nadzorczej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics oczekuje, że II faza badań klinicznych nad SEL24 rozpocznie się w ciągu kilku miesięcy, a zakończenie badań i płatność z tytułu osiągnięcia kolejnego kamienia milowego nastąpi najwcześniej w 2021 r., poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Kwota 1,75 mln euro uzyskana od Menarini w związku z zakończeniem I fazy zostanie ujęta w wynikach I kwartału i jest to jedyna płatność od tego partnera, oczekiwana przez Ryvu w tym roku, poza finansowaniem kosztów badań translacyjnych.

Oferta Budimeksu, warta 460,8 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na: "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odc. od węzła Nowe Marzy (bez węzła) do węzła Dworzysko (z węzłem) o dł. ok. 23,3 km", podała spółka.

Grupa Lotos przerobiła 843 tys. ton ropy naftowej oraz wyprodukowała 957 tys. ton produktów rafineryjnych w lutym 2020 r., podała spółka.

4Mobility skieruje pierwsze samochody w ramach podwojenia floty do Poznania, podała spółka. Od jutra liczba aut firmy, dostępnych w tym mieście wzrośnie do 100 z 50.

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej banku, dostosowującą ją do stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) m.in. poprzez rezygnację ze wskazania dodatkowego bufora 1,5 pkt proc. w kryteriach kapitałowych, podał bank.

W związku z obwieszczeniem ministra zdrowia, zmieniono wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium. Wykaz obejmuje m.in. rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, obłożenia chirurgiczne, maski chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i fartuchy włókninowe. Mercator Medical podjął niezbędne działania w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych warunków, podała spółka.

CCC szacuje wzrost przychodów o 20-25% w tym roku i wydatki inwestycyjne na poziomie od 100 do 200 mln zł, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział Cywilny ogłosił wyrok - jako II instancja - w sprawie z powództwa Polimeksu-Mostostalu przeciwko Miastu Katowice, w związku z odstąpieniem od umowy zawartej w dniu 3 października 2011 r. na "Budowę wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach", podała spółka. Sąd zasądził na rzecz spółki łącznie z odsetkami ok. 40,4 mln zł. Wyrok jest prawomocny.

Kruk w bieżącym roku chce przeznaczyć na inwestycje w zakup portfeli wierzytelności znacznie więcej środków niż w ubiegłym roku i ocenia, że 1 mld zł inwestycji "to kwota realna". Spółka ocenia, że jest dobrze przygotowana w obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, poinformowali przedstawiciele Kruka.

Mirbud podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" na "Wykonanie w formule projektuj i wybuduj budynku terminala na terenie lotniska Radom-Sadków, wraz z wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie", podała spółka. Wartość umowy to 280,5 mln zł brutto.

Vivid Games rozpocznie 9 marca zapisy na dwuletnie obligacje serii B o oprocentowaniu stałym 8,5%, podała spółka. Z emisji papierów dłużnych bydgoska spółka zamierza pozyskać do 5 mln zł.

Dom Development planuje, że w I połowie br. uruchomi budowę 2 500 mieszkań, dzięki czemu ich oferta wzrośnie do ok. 3 000 lokali na koniec czerwca, wobec 2 255 na koniec grudnia 2019 r., poinformował prezes Jarosław Szanajca. W całym 2020 r. deweloper planuje uruchomić budowy obejmujące 4 000 jednostek, wobec 3 034 rozpoczętych w 2019 r., dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Dom Development spodziewa się, że w 2020 r. przekaże ok. 3 100 mieszkań wobec 3 482 rok wcześniej, jednak dzięki wyższym jednostkowym przychodom na lokal, sprzedaż i zysk netto powinny być w 2020 r. wyższe w ujęciu rok do roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Oddział Operatorski Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w Pakistanie rozpoczął odwiert eksploatacyjny Rehman-7, na złożu Rehman, w prowincji Sindh (dystrykt Dadu), podała spółka.

OncoArendi Therapeutics podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej", w tym prawa i obowiązki stron z tym związane. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 'Szybka Ścieżka', podała spółka.

Plantwear zakończył prace dotyczące wejścia na rynek ukraiński i rozpoczyna sprzedaż online na Ukrainie 9 marca br., podała spółka.

MedApp pozyskał w ofercie publicznej 1,34 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dalszy rozwój produktów CarnaLife Holo i CarnaLife System oraz działania marketingowe związane z ich komercjalizacją, podała spółka.

Ryvu Therapeutics uzyskał od Berlin-Chemie należącej do Grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703 na mocy globalnej umowy licencyjnej, informację o zakończeniu sukcesem fazy I badania klinicznego typu first-in-human z zastosowaniem SEL24/MEN1703 - doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, podała spółka.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lutym 2020 roku wyniosła 40,05 mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r, podała spółka.

Elektrobudowa zawarła ugodę z Tauron Ciepło Sp. z o.o. która zakończyła wszystkie spory związane ze złożeniem przez Tauron Ciepło żądania wypłaty ok. 12,6 mln zł z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z dnia 20 czerwca 2013 r., podała spółka. Zawarcie ugody wpłynie na poprawę wyniku finansowego roku 2020 w kwocie ok. 10,7 mln zł, podano także.

Ringier Axel Springer Media AG (RASMAG), Jarosław Święcicki, Dariusz Piszczatowski, Wondelay Investments Ltd, Alterium Holding oraz Sui Generis Investments Ltd złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, który będzie działał głównie na rynku/segmentach internetowych portali ogłoszeniowych, przede wszystkim ogłoszeń nieruchomościowych, podał Urząd. Wniosek ma związek z planowanym przez RASMAG przejęciem MZN Property.

Jednostki zależne British Automotive Holding (BAH) prowadzące działalność dilerską w zakresie sprzedaży i serwisowania samochodów Jaguar i Land Rover otrzymały pismo od Jaguar Land Rover (JLR), w którym zostały poinformowane, że JLR prowadzi prace nad opracowaniem procesu mającego na celu zabezpieczenie niezakłóconego działania każdego z dilerów po zakończeniu działalności importerskiej przez British Automotive Polska (BAP), tj. po 31 marca 2021 r., podał BAH.

Dom Development rekomenduje przeznaczenie 239,58 mln zł z zysku netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy w wysokości 9,5 zł na jedną akcję, podała spółka.

Dom Development odnotował 256,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 227,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W związku z rewizją roczną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, po sesji 20 marca 2020 r. w portfelach indeksów mWIG40 oraz mWIG40TR pojawią się Dom Development i Neuca, zaś opuszczą je Boryszew i CI Games, podało GPW Benchmark.

Grupa CCC planuje otwarcie netto do ok. 60 tys. m2 powierzchni sklepów oraz wzrost rentowności w 2020 roku, podała spółka.

CCC odnotowało 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 223,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła odpowiednio: 27,4 mln zł w 2019 r. wobec 59,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
06-03-2020

TomaszKiedy pisbolszewicy dywidendy spółek skarbu państwa

Rozwiń komentarze (1)