Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

RADPEC ma 150 mln zł kredytu z BGK na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

0
Podziel się

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (RADPEC) zmniejszy emisję zanieczyszczeń do końca 2022 r. dzięki kredytowi inwestycyjnemu w wysokości 150 mln zł udzielonemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

RADPEC ma 150 mln zł kredytu z BGK na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
(money.pl)
bEqlqsVx

RADPEC przeznaczy pieniądze na realizację projektu obejmującego modernizację istniejących kotłów w Ciepłowniach Północ i Południe. Planowane nakłady na inwestycję to ok. 168 mln zł, z czego 150 mln zł będzie pochodziło z kredytu bankowego, a ok. 18 mln zł to wkład własny. Okres kredytowania wynosi 20 lat, podano.

"Sprawy samorządów są nam szczególnie bliskie. Od lat poprawiamy jakość życia Polaków w każdym regionie kraju. Finansując takie inwestycje, wpływamy na realizację zadań publicznych związanych z mieszkalnictwem, ochroną zdrowia, budową obiektów sportowych, użyteczności publicznej, wodociągów i kanalizacji, gospodarką odpadami, transportem czy ciepłownictwem - tak, jak w tym przypadku. Bardzo cieszymy się, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie radomianie zyskali gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji systemu ciepłowniczego na kolejne lata" - powiedział wiceprezes BGK Włodzimierz Kocon, cytowany w komunikacie.

Modernizacja ciepłowni będzie polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki planowanej przez RADPEC inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza (SO2 - siedmiokrotnie, NOx - dwukrotnie oraz pyłów - ponad pięciokrotnie). Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar za przekroczenie - od 1 stycznia 2023 - dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub podwyższonych o 500% opłat za brak pozwolenia. Niedostosowanie do przepisów może bowiem, zgodnie z prawem, skutkować cofnięciem pozwoleń zintegrowanych. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się też opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone do marszałka województwa, podkreślono.

bEqlqsVz

Realizacja projektu to także działanie zgodne z uchwałą antysmogową i programem ochrony powietrza uchwalonym przez sejmik województwa mazowieckiego oraz planem gospodarki niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Ministrów.

"RADPEC zawsze skutecznie reagował na zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska. Emisja zanieczyszczeń powietrza jest obecnie znacznie poniżej aktualnie obowiązujących norm. Ostatnie inwestycje ograniczyły ilość wytwarzanego pyłu do poziomu niższego o prawie 70% od pułapu ustalonego przepisami. W tej chwili nasza spółka stoi przed największym w historii wyzwaniem dalszej redukcji emisji gazów i pyłów do jeszcze niższych poziomów niż obecnie" - wskazał prezes RADPEC Tomasz Nita.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

bEqlqsWa
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)