Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
06.03.2020 15:24

RN ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej

Rada nadzorcza ING Banku Śląskiego zatwierdziła aktualizację polityki dywidendowej banku, dostosowującą ją do stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) m.in. poprzez rezygnację ze wskazania dodatkowego bufora 1,5 pkt proc. w kryteriach kapitałowych, podał bank. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Aktualizacja polityki wynika z opublikowanego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej banków i polega na: 1. dostosowaniu zapisów polityki do stanowiska KNF poprzez rezygnację ze wskazania dodatkowego bufora 1,5 p.p. w kryteriach kapitałowych, oraz 2. dodanie zapisu, że zarząd banku bierze pod uwagę stanowisko KNF odnośnie polityki dywidendowej przy uwzględnianiu wysokości wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego jest następująca:

- ING Bank Śląski S.A. zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej perspektywie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania oraz wszelkich wymogów regulacyjnych, do których zachowania bank jest zobowiązany.

- Polityka dywidendowa zakłada możliwość realizowania wypłat dywidendy z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników adekwatności kapitałowej oraz powyżej określonego przez KNF dla celów wypłaty dywidendy przez bank:

a. minimalnego poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) na poziomie 4,5% + wymóg połączonego bufora[1],

b. minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 (T1) na poziomie 6,0% + wymóg połączonego bufora[1],

c. minimalnego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) na poziomie 8,0% + wymóg połączonego bufora[1],

gdzie przypis [1] oznacza wymóg połączonego bufora obowiązujący w roku, w którym wypłacana jest dywidenda z zysku roku poprzedzającego wypłatę.

- Decydując o kwocie wypłaty dywidendy, zarząd banku bierze pod uwagę wymogi nadzorcze przekazywane w ramach oficjalnego komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków.

- Przy ustalaniu proponowanej kwoty wypłaty dywidendy walnemu zgromadzeniu, zarząd banku w szczególności bierze pod uwagę następujące przesłanki:

a. aktualną sytuację ekonomiczno-finansową banku i grupy kapitałowej banku, w tym ograniczenia w sytuacji generowania strat finansowych lub niskiej rentowności (niski zwrot z aktywów / kapitału),

b. założenia strategii zarządzania i strategii zarządzania ryzykiem banku oraz grupy kapitałowej banku,

c. ograniczenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,

d. konieczność pomniejszania zysków bieżącego okresu lub niezatwierdzonych zysków rocznych zaliczanych do funduszy własnych o możliwe do przewidzenia dywidendy, zgodnie z artykułem 26 Rozporządzenia UE nr 575/2013.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz