Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-11-29
PBG QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,08
0,00
2018-11-28
PBG Podsumowanie subskrypcji Obligacji Kolejnej Emisji.
0,09
-11,11
2018-11-09
PBG Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym PBG.
0,10
-10,00
2018-11-08
PBG Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym PBG.
0,08
0,00
2018-10-01
PBG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,11
0,00
2018-09-11
PBG Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za I półrocze 2018 roku.
0,11
0,00
2018-08-14
PBG Oświadczenie Zarządu w przedmiocie podwyższenia kapitału PBG.
0,12
0,00
2018-08-02
PBG Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za I półrocze 2018 roku.
0,14
0,00
2018-06-26
PBG Akcjonariusze wykonujący ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.
0,08
0,00
2018-06-26
PBG Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku.
0,08
0,00
2018-06-20
PBG Informacja dotycząca notowania akcji PBG na Liście Alertów.
0,08
0,00
2018-05-30
PBG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał.
0,09
0,00
2018-05-28
PBG QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,09
-11,11
2018-05-18
PBG Zmiana terminu publikacji raportu finansowego za I kwartał 2018 roku.
0,09
+11,11
2018-04-26
PBG RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,09
0,00
2018-04-26
PBG R /: formularz raportu rocznego
0,09
0,00
2018-04-25
PBG Zakończenie negocjacji w zakresie przeniesienia istotnej wierzytelności.
0,09
+11,11
2018-04-12
PBG Jednolity tekst Statutu PBG.
0,09
+11,11
2018-04-09
PBG Informacja o zmianie terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2017 rok.
0,10
0,00
2018-04-05
PBG Przyjęcie przez Zarząd PBG zaktualizowanej Strategii dla Grupy Kapitałowej PBG.
0,09
+11,11
  • Poprzednia strona
  • z 81
  • Następna strona