Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
BRU-6,33
PWX-0,97
AAS0,00
01C-10,66
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
9,42
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,96
Cena / przychody (C/P)
0,41
Wartość księgowa (mln.)
653,70
Kapitalizacja (mln.)
253,79
Liczba akcji (mln.)
172,65
Free float (%)
100,00
ROA
4,76
ROE
10,42
ROS
4,31
Zadłużenie ogółem (%)
54,25
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
8,93
Zadłużenie długoterminowe (%)
45,32
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-19
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-08-27
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-21
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-03-26
Raport roczny
2020-03-26
Skonsolidowany raport roczny